Yaşlılık Aylığı Özel Koşullar

İşe Başlamadan Önce Malul Olanlar;

Ekim/2008 öncesi ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlardan işe başlamadan önce çalışma gücünün en az 2/3’ünün veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını yitirenler yaşları ne olursa olsun; en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanabilmektedir.

Ekim/2008 sonrası ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlardan ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılara yaşları ne olursa olsun; en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Sigortalıların ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce malul olduklarının tespiti SGK kurumu tarafından görüş alınarak yapılmaktadır.Hizmet akdine tabi olarak çalışan üyeler için 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3960 prim ödeme gün sayısı koşulu ilk defa 2008/Ekim sonrası sigortalı olanlar için uygulanacak olup sigortalılık süresinin başlangıç tarihine göre 3960 gün sayısı kademelendirilmiştir.

Çalışma Gücündeki Kayıp Oranı % 60’dan Az Olanlar ,

Sağlık Kurulu Raporuna istinaden çalışma gücündeki kayıp oranının;

  • - % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılanlara en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 prim ödeme gün sayısı,
  • - % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılanlara, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 prim ödeme gün sayısı,

koşuluyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

Hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalılar için ilk defa 2008/Ekim ayı başında sigortalı olanlar için sigortalılık başlangıç tarihine göre prim ödeme gün sayılarında kademelendirme öngörülmüştür.

Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanan Sigortalılar

Hizmet akdi ile çalışan sigortalılardan Ekim/2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan ve sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını

Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra tespit ettirenlerden;

  • - 6/8/2003 tarihinden önce sigortalı olanlardan;

Bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı,

Bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilmektedir.

  • - 6/8/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;

Birinci derecede sakatlığı (% 80 - %100 arasında) olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı,

İkinci derecede sakatlığı (% 60 - %79 arasında) olanlar en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 prim ödeme gün sayısı,

Üçüncü derecede sakatlığı (% 40 - %59 arasında) olanlar en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 prim ödeme gün sayısı,

şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.