Emeklilik Sonrası Çalışma (SGDP)

01/10/2008 tarihi itibariyle yürürlükte olan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında aktif çalışması bulunan emekli üyelerimizin maaşlarından, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesilmiş ve 2015 / 07 dönemi itibariyle kesinti oranı %10 olarak uygulanmıştır.

29/01/2016 tarihili 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun  31. inci maddesinde  yapılan değişiklikle 01/03/2016 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Destekleme Prim kesintileri durdurulumuştur. 

01/10/2008 -  29/02/2016 tarihi arasında  vergi mükelllefiyeti ve şirket ortaklığı aktif  olduğu  halde  hiç prim kesintisi yapılmayan  üyelerimizin geriye dönük prim borçları olabileceğinden  Vakfımızın bilgilendirilmesi  gerekmektedir.

2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı olan kişilerin Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra aylık bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın,Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra  hizmet akdi ile çalışanların prime esas kazançları üzerinden kesilen %32 oranındaki sosyal güvenlik destek primini ödemekle işverenler yükümlüdür.