Yaşlılık Aylığı ve Hesaplama Sistemi

Üyemizin yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için öncelikle emekli Hakediş tablosu koşullarını sağlaması ve Vakfımıza başvuru yaparak hakediş belgesi alması gerekmektedir.

Şayet Üye Aktif Olarak Çalışıyorsa,

Vakfımızdan alınan hakediş belgesi işveren bankamıza ait doldurulan belgelere eklenerek emeklilik için talepte bulunulabilir. Vakfımız Bankamız onayını takip eden ay başı itibariyle emeklilik işlemlerini başlatır ve emekli maaşını takip eden ayın 15'nde bağlanmaktadır.

Şayet Üye İstifaen Ayrılmışsa,

Emeklilik talepleri Vakfımıza yapılır ve üyenin formlar ve dilekçeler üzerindeki gerekli formları doldurması talep edilir.