Emeklilik Koşulları

4447,5510 ve 5754 sayılı kanun gereği vakfımız üyelerinin emekli olabilmesi için

  • Yaş
  • Prim ödeme gün sayısı
  • Sigortalık süresi koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir .

08/09/1999(Dahil)’dan Önce İşe Girenler

09/09/1999 - 30/04/2008 Arası İşe Girenler

01/05/2008’den Sonra İşe Girenler