Prim Oranları

PRİM ORANLARI
Prim Türü / Kesinti Yapılan İşçi İşveren Toplam
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Uzun Vadeli) 9 11 20
İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Primi (Kısa Vadeli) 0 2 2
Hastallık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam Primler 14 20,5 34,5