Vakfeden Banka Prim Ödemeleri

Bankamız, bir ay içinde çalıştırdıkları üyelerin prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak prim tutarlarını keserek en geç ayın sonuna kadar Vakfmıza ödemektedir.
Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, prim tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Vakfımıza ödenmektedir.