Vakfeden Banka Bildirim

Vakfeden bankamız, elektronik ortamdaki işyeri bildirgesini üyenin çalışmaya başladığı tarihten en geç on gün içinde Vakfmıza ve SGK'ya bildirmek zorundadır.