Üyelere Sağlanan Haklar

1-Yaşlılık Sigortası

a) Yaşlılık aylığı bağlanması

b) Toptan ödeme yapılması

2-Malullük Sigortası

a) Maluliyet aylığı bağlanılması,

b) Toptan ödeme yapılması

3-Ölüm Sigortası

a) Ölenin eşine ve çocuklarına ana ve babasına aylık bağlanması,

b) Ölenin eşine ve çocuklarına ana ve babasına toptan ödeme yapılması,

c) Ölenin ailesine cenaze masrafı karşılığı ödenmesi,

4-Hastalık Sigortası

Vakıftan yararlananlar ile eşine, geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına başkaca hiçbir geliri bulunmayan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan ana ve babasına sağlık uygulama esaslarına göre sağlık yardımı yapılması.

5-Analık Sigortası

6-İş kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

7- Diğer Sosyal Yardımlar