Üye Kapsamı

Bankada bir hizmet akdi veya sözleşmeli olarak çalışanlar ile Bankaların Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, denetçileri ve Vakıf personelleri işe başladığı tarih itibariyle Vakıftan yararlanma hakkını kazanırlar.