Sağlık Birimi Sıkça Sorulan Sorular

Vakfımız sağlık hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Ve Yardım Sandığı Vakfı yararlananlarından,

*Aktif yararlananlara,

*Vakıftan aylık alan pasif (emekli) yararlananlara,

Ve bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarına aşağıda belirtilen sağlık yardımları yapılacaktır.

Üye ve sağlık yardımından yararlanma hakkına sahip aile bireylerinin, sağlık yardımından yararlanabilmesi için Vakfa işe başlangıç tarihi itibarıyla 30 gün hastalık sigortası primi ödemesi esastır.
Vakıf üyeliğinin sonlanması halinde, ayrılış tarihinden itibaren on gün süreyle Vakfımız sağlık yardımlarından yararlanırlar. Bu kişilerin Vakıf yararlanan niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük prim ödeme günlerinin olması halinde 10 güne ilave olarak 90 gün, toplamda 100 gün daha bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.
 
 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER
 
 A- ÇOCUKLAR ;
- 18 yaşını,
- Orta öğrenimde ise 20 yaşını, 
- Yüksek  öğrenimde ise  25 yaşını  doldurmamış ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan çocukları,
- 18 yaşını doldurmuş olmakla birlikte çalışamayacak durumdaki malul erkek çocukları,
- Yaşlarına bakılmaksızın, evli olmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları’ na tabi olarak çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları,
 
 B- EŞ ;

Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan eşi (erkek eş de bu kapsamda değerlendirilir),
 
 C- ANNE  ve BABA ;
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabii olmaması , 
-Herhangi bir gelirinin (maaş ve ticari faaliyet geliri) olmaması, 
 Anne ve babanın sağlık yardımından faydalanma esasları; 
-Üyemiz, anne ve babanın tek çocuğu ise Vakıf sağlık uygulama esaslarında belirtilen (özel sağlık kurumları dahil) sağlık yardımlarından faydalanabilecek,
 
Anne ve babanın, üyemiz dışında (birden çok) çocukları var ise; Devlet ve Resmi Üniversite Hastanelerindeki tüm sağlık harcamaları Vakıfça ödenecek, özel sağlık kurumlarından faydalanması halinde Sağlık Uygulama Talimatı Esasları (SUT) ve limitleri kadar olan kısım karşılanacak olup, aradaki fark Üye tarafından ödenecektir.

Anlaşmasız kurumlardaki sağlık hizmetlerinin ödemelerini almak için ne yapmalı, evrakları nasıl göndermeliyim?

İstenilen evraklar Vakfımız Web sitesi (https://online.tzhvakfi.org/login) ve mobil uygulamamız üzerinden eksiksiz bir şekilde yüklenmesi halinde kabul edilmektedir. 

Kredi kartı nüshası, banka hesap ekstresi, yazar kasa fişi veya mali değeri olmayan belge ile ödeme yapılıyor mu?

Kredi kartı nüshası, banka hesap ekstresi, yazar kasa fişi veya mali değeri olmayan belge ile ödeme gerçekleşmemektedir. Hasta adına düzenlenmiş fatura ile ödeme yapılmaktadır. Yazar kasa fişi kabulü sadece ilaç ödemelerinde geçerli olmak koşulu ile kabul edilmektedir.

Gönderdiğimiz sağlık ödemeleri istediğimiz banka hesabına yapılabilir mi?

Ödemeler üyelerimizin güncel IBAN numarasına yapılacaktır. Hesap değişiklikleri Vakfımız web sitesi (https://online.tzhvakfi.org/BankaHesaplari) ve mobil uygulaması üzerinden online olarak güncellenebilmektedir.

İlaç ödemelerinde ne kadar katılım ödemem gerekiyor?

Anlaşmalı / Anlaşmasız eczanelerden alınan ilaç alımlarında çalışan üyelerimizden % 20, emekli üyelerimizden % 10 katılım payı alınmaktadır.

Anlaşmasız bir optikten aldığım gözlük ödemesini almak için ne yapmalıyım?

Anlaşmasız kurumlardaki optik ödemeleri, Vakfımız Sağlık Uygulama Esaslarında yazılı kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. 

Anlaşmasız bir hastane / laboratuvar / görüntüleme merkezinde yaptırdığım tahlil – tetkik ödemesini almak için ne yapmalıyım?

Anlaşmasız kurumlardaki tetkik ödemeleri, Vakfımız Sağlık Uygulama Esaslarında yazılı kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.

Anlaşmasız bir hastanede yatışım oldu. Ödemesini almak için ne yapmalıyım?

Anlaşmasız kurumlardaki yatış ödemeleri ,Vakfımız Sağlık Uygulama Esaslarında yazılı kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.

Tüp Bebek tedavisi ödemesini almak için ne yapmalıyım?

Tüp Bebek tedavisi ödemeleri Vakfımız Sağlık Uygulama Esaslarında yazılı kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.

Tüp Bebek tedavisi için alınan ilaç kullanım raporları ne kadar süre geçerlidir?

Tüp bebek tedavisi için alınan ilaç kullanım raporları 1 ay geçerlidir.

Psikiyatri muayenesini ödüyor musunuz?

Psikiyatri muayenesi Vakfımız Sağlık Uygulama Esaslarında yazılı  kurallar çerçevesinde ödenmektedir.

Psikolog muayenesi ödenir mi?

Psikolog muayenesi ödenmemektedir.

Doğum yardımı ödemesi alabiliyor muyum?

Doğum yardımı ödemesi Vakfımız Sağlık Uygulama Esaslarında yazılı kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.

Aynı branş muayene kontrol süresi kaç gündür?

Anlaşmalı veya anlaşmasız kurumda aynı branş muayene’de kontrol süresi 10 gündür. 10 gün içinde aynı uzmanlık dalına sahip doktor muayenesi ödenmez.

Yaşadığımız il’de anlaşmalı eczane / hastane bulunmamaktadır. Taleplerimizi nereye iletebiliriz?

Vakfımızla anlaşma yapılmasını istediğiniz eczane / hastaneler için  “saglik@tzhvakfi.org” adresine mail iletebilirsiniz. 

Reçete süreleri kaç gün geçerlidir?

  • İlaç reçeteleri 4 gün geçerlidir.
  • Optik reçeteleri 1 ay geçerlidir. 

Anlaşmasız kurumlarda fatura alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  • Fatura olmalı,  
  • Fatura hasta adına düzenlenmiş olmalı, 
  • Fatura içerisinde birden fazla işlem var ise faturada belirtilmeli, 
  • Fatura üzerinde “Sağlık Hizmet Bedeli” gibi genel bir ifade var ise, ayrıntılı hizmet dökümü ek olarak alınmalıdır. (Her bir tetkike / işleme karşılık gelen bedelin gösterildiği çizelge. Hastaneden fatura eşliğinde istenildiğinde verilecektir.)

** Kredi kartı nüshası, banka hesap ekstresi, yazar kasa fişi veya mali değeri olmayan belge ile ödeme yapılmamaktadır. Yazar kasa fişi kabulü sadece ilaç ödemelerinde geçerli olmak koşulu ile kabul edilmektedir.

Anlaşmasız bir kurumda yapılan sünnet işlemi fatura ödemesi için ne yapmalıyım?

Sünnet ödemesi Vakfımız Sağlık Uygulama Esaslarında yazılı kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.

Diyetisyen ücreti ödenir mi?

Diyetisyen ücreti hiçbir durum ve koşulda ödenmemektedir.

Online muayene ücretleri ödeniyor mu?

Vakfımızca online muayene ödemesi hiçbir durum ve koşulda ödenmemektedir.

Aynı anda hem lens hem de gözlük alabilir miyim?

Hem uzak çerçeve hem de lens ödemesi kurumumuzca ödenmemektedir.

Devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerine başvurduğumda sağlık kartına ihtiyacım var mı?

01/01/2022 tarihi itibariyle sağlık kartı uygulaması kaldırılmıştır. Üyelerimiz nüfus cüzdanı ile kurumlara başvuru sağlayarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için Vakfımız web sitesi ve mobil uygulamasında Online Sağlık Kartı ve Barkodlu Belge (Sağlık Provizyon Müstehaklık Belgesi) oluşturarak kurumlara ibraz edebilmektedir.

Anlaşmalı kurumda yatarak tedavi nasıl gerçekleşmektedir?

Anlaşmalı kurumlarımıza yapılan başvurular, provizyon onayı sonrası kurum hekimi ve sağlık provizyon ekibi tarafından değerlendirilerek yatış işleminiz gerçekleşmekte ve işlemleriniz tamamlanmaktadır.

Üye fatura ödemeleri ne zaman ve ne şekilde yapılmaktadır?

İstenilen evraklar Vakfımız Web sitesi (https://online.tzhvakfi.org/login) ve mobil uygulamamız üzerinden eksiksiz bir şekilde yüklenmesi halinde gerekli kontroller sağlanarak haftada bir gün (Çarşamba günü olarak belirlenmiştir.) yapılmaktadır. 
* Resmî tatillerde ödeme günü değişkenlik gösterebilmektedir.

Diş Tedavisi İle İlgili Nasıl Bilgi Alabilirim ?

Diş tedavilerinin vakıf tarafından ödemesi; bulundukları bölgede, şehirde anlaşmalı Diş hekimi (Kliniği/Hastanesi) bulunduğu halde, anlaşmasız diş hekiminde (Kliniğinde/Hastanesinde) tedavi yapılması durumunda Vakfımızın ödeyeceği tedavilerde Diş Hekimleri Asgari Ücret Tarifesi (TDB) fiyatlarından % 20 iskonto uygulanarak katılım payları düşüldükten sonra ödeme yapılmaktadır.