Sağlık Birimi Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmasız Kurumlarda Yapılan Sağlık Harcamaları Faturalarının Ödemesi Ne Şekilde Yapılmaktadır ?

Anlaşmasız sağlık kurumlarındaki sağlık faturalarının ödemesi;

Vakfımız tarafından ilgili üyelerin vakfımıza bildirdikleri kendilerine ait hesap numaralarına,Sağlık Uygulama Esasları’nda yazan kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.Fatura asıllarının ekinde gönderilmesi gereken belgeler, muayene için reçete,tetkikler için doktor istek kağıdı ve tetkik sonuçlarının fotokopisi,ameliyat ya da cerrahi işlemler ve yatışlar için ameliyat-işlem raporu, epikriz raporu, gözlük için reçete ve dökümlü fatura (cam-çerçeve fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.) ,eczane fiş ya da faturası için reçete ve ilaç küpürleridir.

Gönderdiğim Reçetenin Ödemesi Neden Eksik Yapıldı?

İlaç bedelleri, katılım payı (emekli üye %10, çalışan üye %20) düşüldükten sonra ödenmektedir.

Devlet ve Üniversite Hastaneleri’nde Tedavi Görmek İçin Ne Yapmalıyım?

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerine, T.C. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, nüfus cüzdanı ile başvurulması zorunludur.

Resmi üniversite hastaneleri ise Sağlık Bakanlığına bağlı olmayıp, özerk kurumlardır. Bu nedenden resmi üniversite hastanelerine, üyelerimiz, Vakfımız sağlık biriminden alınan sevk kağıdı ile başvurabileceklerdir. Sevk alınmayan durumlarda,  üniversite hastanelerindeki tedavi giderlerinin ödenebilmesi için,  üyelerimizin fatura alarak Vakfa göndermesi gerekmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde ve sevkle gidilen Üniversite Hastanelerinde üyeler kuruma ödeme yapmaz. Faturalar hastaneler tarafından Vakfa gönderilir. Üyelerimiz, üniversite ve devlet hastanelerine başvuru esnasında herhangi bir sorun yaşadığında, Vakfın sağlık birimine başvurmaları sorunların giderilmesinde yarar sağlayacaktır.
 

Tüp Bebek Tedavisi Görmek İçin Ne Yapmalıyım?

Kısırlık, (Primer ve Sekonder infertilite uygulaması ve bunlarla ilgili tahlil, tetkik ücretleri) IVF yöntemi ile kısırlık tedavisi masrafları limiti 10.810 TL’ dir(KDV Dahil). 

Bu limite ilaç bedelleri dahil değildir. Ödemenin yapılabilmesi için tedavi eden hekimden alınan işlem ve  ilaç raporunun Vakfa gönderilmesi gerekmektedir.

Tedavide kullanılan ilaç giderlerinden katılım payı alınacaktır.

Anlaşmasız Kurumlarda Ameliyat Olmak İçin Ne Yapmalıyım?

Anlaşmasız kurumlarda yapılacak ameliyatla ilgili, doktor raporu, yapılmış olan ilgili tetkikler ile nüfus cüzdanı fotokopinizi Vakfımıza iletmeniz halinde, Vakfımız doktoru tarafından değerlendirildikten sonra onay işleminiz gerçekleşecek ve tarafınıza bilgi verilecektir.

Ne Kadar Sıklıkla Aynı Branş Hekimine Muayene Olabilirim?

Anlaşmalı veya anlaşmasız kurumda aynı branş hekimine 10 gün geçtikten sonra gidebilirsiniz.

Anlaşmalı Kurumlara Nasıl Başvurabiliriz, Sevk Gerekli Midir ?

Anlaşmalı kurumlara nüfus cüzdanı ile başvurabilirsiniz. Sevke gerek yoktur.

Ameliyatlar da Provizyon İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

Anlaşmalı kurumlar ameliyat provizyonlarını Vakfımız Hekiminden kendileri almaktadır.

Anlaşmalı Hastanelerde Muayenelerde Fark Ödenmekte Mi?

1) Uzman ve Prof. ve Doç. Doktor Muayene ücretlerinde, %10 üye katkı payı alınacaktır.
    Ayrıca; Prof./Doç. Doktor Muayene Ücreti 729 TL’yi aşan kısım hasta ödemelidir.

2-Ayakta Tedavi Katkı Payı; Vakfımızla Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi limitleri fiyatlarıyla  (TTB) anlaşması bulunan kurumlar ile anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yapılan ayakta tedavi giderlerine 01.08.2022 tarihi itibariyle %10 üye katılım payı getirilmiştir. (Onkoloji Branşı hariç)

3) Prof. ve Doçent Doktor muayenelerinde hastanelere göre fark ücreti değişiklik göstermektedir.

Vakfımız Doğum Harcamalarını Karşılamakta Mıdır?

Doğum harcamaları Vakfın belirlediği limitler oranında karşılanmaktadır. 

İlaç Kullanım Raporu Alındığında Katılım Payı Ödenmesi Gerekiyor Mu?

İlaç kullanım raporu alındığında genel olarak katılım payı ödenmesi gerekmemektedir ancak bu her durumda geçerli olmayabilir. İlacın ödeme şekli, rapordaki tanının ilacın ödeme şekliyle olan uyumu, ilacın güncel ödeme şekli, ilacın ödenip ödenmemesi vb. sebepler ilaçların katılım paysız ödenmesini engelleyebilir.

Sürekli İlaç Kullanım Raporları Ne Kadar Sürede Sisteme Kaydediliyor?

Anlaşmalı eczane tarafından sisteme yüklenen raporlar, ilaç kullanım raporları net olarak okunabiliyorsa, ilaç isimleri yazıyorsa ve raporda engel olacak bir eksiklik yoksa (tarih, Dr. İmza ve kaşesi, hasta adı eksikliği vb.) işleme alınmaktadır.

Anlaşmalı Eczanelerden İlaç Alırken Katılım Payı Ödenmesi Gerekiyor Mu?

Tüm ilaç alımlarında emeklilerin toplam ilaç ücretinin %10’unu, çalışanların toplam ilaç ücretlerinin %20’sini nakit olarak anlaşmalı eczanelere ödemeleri gerekmektedir.

Fotokopi, Fax, Email ile gönderdiğimiz evrakların ödemesi yapılıyor mu?

Fatura asılları olmadan ödeme yapılmamaktadır.

Tüm Hastanelerde Katkı Payı Uygulaması Var Mı?

Duyurusu yapılan A sınıfı hastanelerde ayakta tedavi katkı payı; Vakfımızla Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi limitleri fiyatlarıyla  (TTB) anlaşması bulunan kurumlar ile anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yapılan ayakta tedavi giderlerine 01.08.2022 tarihi itibariyle %10 üye katılım payı getirilmiştir. (Onkoloji Branşı hariç)

Diş Tedavisi İle İlgili Nasıl Bilgi Alabilirim ?

Diş tedavilerinin vakıf tarafından ödemesi; bulundukları bölgedeki Diş Hekimleri Asgari Ücret Tarifesine (T.D.B) göre hesaplanıp katılım payları düşüldükten sonra yapılmaktadır.

Diş tedavilerinde 2 işlemi (normal çekim, dolgu veya kanal tedavisi) acil durumlarda onay almadan yaptırılabilir. Dolgu ve kanal tedavisi için 2 yıl bekleme süresi bulunmaktadır.

Üyelerimizin anne ve babalarına protez ücreti ödenmez. Anne, baba için sadece diş çekim ve dolgu ücreti ödenecektir. ( SUT esasları fiyatları ) geçerlidir.

Ayrıntılı bilgiler internet sitemizin mevzuat bölümündeki, Vakfımız Sağlık Yönetmeliği kısmında yer almaktadır.