Zatürre (Pnömokok) Aşısı Hk31.08.2020

Sayın Üyemiz,

    Sağlık Bakanlığı’nın yetişkin aşı takviminde bulunan Zatürre (Pnömokok) aşısı ; 

    65 yaş ve üzerindeki kişilerde rapor aranmaksızın doktor reçetesiyle ve

    Kronik hastalığı bulunan erişkinlerde 

    (Doğuştan veya sonradan kazanılmış immün yetmezlikli hastalar,

     HIV hastalığı olanlar,

     Kronik böbrek hastalığı olanlar,

     Nefrotik sendrom,

     Kanser hastaları,

    İmmün süpresan tedavi alanlar,

    Organ nakli yapılanlar vb;  

    İmmün sistemi normal olan fakat diyabet, kronik karaciğer hastalığı, kronik kalp, akciğer hastalığı vb. )

    Doktorunun gerekli görmesi durumunda Vakfımız tarafından sağlık kurumları ve eczanelere ödeme yapılmaktadır.

    Sağlıklı günler dileriz.