Vakfımız Sağlık Uygulamaları Katkı Payı Değişikliği Hk. 28.07.2022

Sayın Üyemiz,

2021 yılı yılsonu ve 2022 Yılı  ilk altı aylık dönemdeki enflasyon göstergeleri, medikal enflasyondaki hızlı artış ve pandemi döneminde ertelenen sağlık problemlerinin 2021 ve 2022 yıllarına yansımaları nedeniyle  Vakfımız ortalama sağlık giderlerinde hızlı bir yükseliş yaşanmaktadır.  Sadece 2022 yılında TTB katsayıları birleşik anlamda %80 civarında artış göstermiştir.

Vakfın demografik yapısı gözönüne alınarak  aktüeryal açıdan değerlendirme yapıldığında sağlıktan yararlanan kişi sayısındaki büyüme ve üye profilinin yaşlanması nedeniyle sağlık giderlerindeki artış durumu ilerleyen yıllarda devam edecektir. Bu olumsuz etkinin giderilmesi için sağlık giderlerini azaltacak idari düzenlemeler yapılması  aktüeryal  açıdan önem arz etmektedir.   
                    
Bu kapsamda Vakfımızın Yönetim Kurulunca  Alınan Karar Gereği;

Anlaşmalı ve Anlaşmasız Sağlık Kurumlarında 01.08.2022 Tarihi İtibariyle Aşağıdaki Detayları Belirtilen  Yeni Katkı Payı Uygulamalarına  Geçiş Sağlanacaktır.

  • Vakfımızla Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi limitleri fiyatlarıyla  (TTB) anlaşması bulunan kurumlar ile anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yapılan ayakta tedavi giderlerine 01.08.2022 tarihi itibariyle %10 üye katılım payı getirilmiştir. (Onkoloji Branşı hariç)

      (Anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yapılan ayakta tedavi giderlerinde TTB üzerinden uygulanmakta olan iskonto uygulaması devam etmektedir. )

  • Anlaşmalı, Anlaşmasız eczanelerde ilaç alımları ile Diş Tedavilerinde belirlenen  katkı payı kurallarının geçerliliği aynı şekilde devam edecektir.

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarındaki katkı bilgilerine aşağıda linkten ulaşıp, 01.08.2022 tarihinden itibaren de WEB sitemiz online işlemler bölümünden takip edebileceğinizi

Bilgilerinize Sunar,

Sağlıklı Günler Dileriz.

Katkı Payı Bilgilerini Görüntülemek İçin Tıklayınız.