2023 Yılı Ocak - Temmuz Dönemi Emekli Üyelerimize Uygulanan Zam Artışı Hk. 13.01.2023

Sayın Emeklimiz,

13 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7431 Sayılı Kanun gereği,5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 92- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; 2023 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2023 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının bu Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %30 oranında artırılır.

Birinci fıkrada belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2023 yılı Ocak ayında bu maddede belirtilen artış dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz.”

Kanun maddesi gereği, Vakfımız emekli  aylıkları 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %30 oranında arttırılarak ,ödenecektir.