2022 Yılı Temmuz - Aralık Dönemi Emekli Aylıklarına Yapılan Artış Hakkında 13.07.2022

Sayın Emeklimiz,

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sigortalı emeklilik mevzuatı yönünden 2008/Ekim aybaşı itibariyle yürürlüğe girmiş olup, anılan Kanunun 55 inci maddesinde, gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirleneceği öngörülmüştür.5510 sayılı yasanın Geçici 20. maddesinin   11.  fıkrası   gereği,   Vakfımız   emekli   aylıkları,  TÜİK    tarafından   2022 yılı   Ocak -  Haziran   dönemine ilişkin TÜFE artış oranı olan  %42,35 olarak arttırılarak ,ödenecektir.