2021 Yılı Ocak - Temmuz Dönemi Emekli Üyelerimize Uygulanan Zam Artışı Hk.07.01.2021

Sayın Emeklimiz,

Bilindiği üzere, 5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası Kanunu sigortalı  emeklilik  mevzuatı yönünden 2008/Ekim  aybaşı  itibariyle  yürürlüğe  girmiş  olup, anılan  Kanunun 55 inci maddesinde, gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirleneceği öngörülmüştür. 5510 sayılı yasanın Geçici 20. maddesinin 11. fıkrası gereği, Vakfımız emekli aylıkları,TÜİK tarafından 2020 yılı  Temmuz - Aralık dönemine ilişkin TÜFE artış oranı olan % 8,37 olarak arttırılarak ,ödenecektir.