T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

Ekim 2015
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
 

T.C Ziraat Bankası A.Ş Portalında Yayınlanan Vakfımız Genel Müdürü İle Yapılan Söyleşi

Tarih : 25.01.2011

 

TZHEMSAN GENEL MÜDÜRÜ İLE YAPILAN SÖYLEŞİ SORULARI VE CEVAPLARI
 
 
 1. TZHEMSAN Genel Müdür olarak kısaca özgeçmişinizden ve bu görevi ne kadar zamandır sürdürdüğünüzden bahseder misiniz?
 
Fethi AYDIN - TZHEMSAN Genel Müdürü
1953 doğumlu ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. 1980 yılında Anadolu Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayarak, Adabank A.Ş.’de Muhasebe Müdürlüğü, T. Emlak Bankası A.Ş.’de Karaköy / İSTANBUL Şube Müdürlüğü, Krediler Daire Başkanlığı ve Ankara Bölge Başmüdürlüğü görevlerinde bulunup, 1996 yılında ayrılarak serbest (ihracat ve İnşaat) ticaretle uğraştım.
2003 yılından bu yana TZHEMSAN Genel Müdürü olarak devam etmekteyim.
 
 1. TZHEMSAN’ın kuruluşu, kurucu üyeleri ve mevcut üye sayısı hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
TZHEMSAN’ın kuruluşu; 1961 yılında Anadolu Bankası tarafından, Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı olarak kuruluyor, 1966 yılında 506 sayılı SSK Kanununun Geçici 20. maddesine istinaden T. Medeni Kanununa göre Vakfedeni Banka olmak üzere Vakıf statüsüne geçip, yasal bir Sosyal Güvenlik Kuruluşu oluyor.
1988 yılında Anadolu Bankası’nın, T. Emlak Kredi Bankası ile birleşmesi sonucu vakfın adı T. Emlak Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, 2001 yılında da T. Emlak Bankası’nın tasfiyesi sonucu personelin T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası’na dağılımı ve 2 bankanın ortak yönetimi nedeniyle Ağustos / 2002’de Vakfın adı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı olarak tescil edilip, vakfedeni 2 banka, yararlananları da geçmişten gelen çalışan, emekli ve vakfeden bankalarda 2002’den buyana çalışmaya başlayanlardan oluşmaktadır.
2002 yılından itibaren Yargıtay Genel Kurul Kararına göre Vakıflarda üyelik tanımı kaldırılıp yerine “yararlanan” tanımı getirilmiştir.
Vakfımızın 10 Ocak 2011 tarihi itibariyle yararlanan sayısı;
 

Çalışan
:
9.127
Emekli
:
2.904
Dul-Yetim
:
    355
Toplam
:
12.386

 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bankamızda yeni göreve başlayan çalışanlarımız mutlaka Vakfa üye olmak zorunda mıdır? Vakfa üyelik prosedürü nasıl işlemektedir? Emekli Sandığı’na bağlı olarak halen Bankamızda görev yapmakta olan çalışanlarımız talep ederek Vakfa üye olabilirler mi?
 
Ziraat Bankası A.Ş.’nin 4603 sayılı Yasa ile özelleştirme kapsamına alınması nedeniyle, yeni işe başlayanların T.C. Emekli Sandığı yerine İş Kanunu hükümlerine göre Sosyal Sigortalar Kurumuna sigorta ettirilmesi gerektiğinden - SSK Yasasına göre işlevini yerine getiren - Vakfımıza alınarak Sosyal Güvenlik zorunluluğu yerine getirilmektedir. Ziraat Bankası A.Ş. Vakfımızın vakfedeni olmasaydı, 2002’den sonra Bankada işe başlayanlar Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olacaklardı.
Vakfımıza giriş isteğe bağlı olmayıp, 506 ve 5510 sayılı Yasanın 4 ve 7. maddeleri gereği İşveren Banka çalışanlarını Kurumun bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta ettirmesi zorunludur. 2002’den buyana Bankada işe başlayanların Sosyal Güvenlik Kurumu Vakfımız olmaktadır (4 / a kapsamında).
Sadece Bankada yeni işe başlayanlardan geçmişte T.C. Emekli Sandığına kaydı olanlar, 5434 sayılı Kanunun Ek 71. maddesine göre T.C. Emekli Sandığına tabi olacaklardır.
 
 1. Bankamızda yeni göreve başlayan çalışanlarımız Vakfınız tarafından üyelik şartları ve primler hakkında bilgilendiriliyor mu?
 
Banka İşe başlattığı çalışanını Yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydetme zorunluluğu bulunduğundan işe giriş bildirgeleri Bankaca Vakfımıza iletilmekte, Vakfımızca 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmektedir.
5510 sayılı Yasanın 81. maddesine istinaden en alt sınır olan 796.-TL, en yüksek 5.177.-TL matrahlar arasındaki kazançlar (maaş + ikramiye + prim + temettü vs.) üzerinden (%14’ü çalışan + %19,5’i işveren tarafından) %33,5 Sosyal Güvenlik Primi kesilmektedir. %33,5 toplam prim dağılımı; %20 emeklilik, %12,5 sağlık, %1’i işsizlik primi karşılığıdır.
 
 1. Vakıf üyesi olarak Devlet hastanelerine direkt gidildiğinde Vakıf üyeleri sigorta bilgi sistemlerinde görünmemektedir. Üyeler TC kimlikleri ile neden SGK sistemine dahil edilmedi?
 
Sosyal Güvenlik Kurumlarının (SSK, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Banka Sandıkları) tek çatı altında birleştirilmesi tamamlanmadığından yararlananlarımızın bilgileri sistemde görünmemektedir. Bu nedenle Devlet hastanelerinde sorun yaşanmakta, ödenen tedavi giderleri Vakfımızca ödenmektedir.
 
 
 
 
 
 1. Kurumlar için sağlık karnesi taşıma uygulamasına son verildi. Vakıf üyeleri için ise sağlık karnesi taşıma uygulaması ne kadar süre için devam edecektir?
 
Vakfımız daha önce böyle bir çalışma başlatmış, fakat Sosyal Güvenlik Kurumuna devri sözkonusu olunca, maliyet nedeniyle askıya alınmış, Anayasa Mahkemesi’nin devir ile ilgili iptal davası sonucuna göre hareket edilecektir.
 
 1. Vakfın sağlık alanında anlaşmalı sağlık kuruluşlarını belirleme kriterleriniz nelerdir? Konuyla ilgili üyelerinizin fikir ve görüşlerine de yer veriyor musunuz?
 
Sağlık Kuruluşları ile anlaşma, yararlananlarımızın (asgari 10 kişi) talebi ve önerilerine göre yapılmaktadır.
 
 1. Vakfın anlaşmalı eczane sayıları neden sınırlı tutulmaktadır? Daha fazla eczane ile anlaşılmasının ne sakıncaları var? Bu konuda özellikle Anadolu’da ne gibi çalışmalar planlıyorsunuz?
 
Yararlananlarımızın tüm ülke sathına dağılmış olmaları yıllar geçtikçe sayının artması ile anlaşmalı eczane sayısı da artırılmaktadır. Yararlanan sayısının az olması halinde eczanelerce de olumlu karşılanmamaktadır.
Yararlanan sayısının 10’u aştığı yerlerde talep ve öneriler üzerine anlaşma yapılmaktadır.
Vakfımızın toplam anlaşmalı özel sağlık kurumu sayısı 775 ve 15 yararlanana 1 sağlık kurumu düşmekte olup, diğer sandıklarda bu sayı 50’dir.
 
 1. Vakfın kapatılarak SGK’ya bağlanmak istenmesinin gerekçeleri nelerdir ve bu konudaki son gelişmeler nedir?
 
TBMM’nce 2005 yılında yasallaştırılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile tüm Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının tek çatı altında (Sosyal Güvenlik Kurumu) birleştirilmesi ve farklılıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Bu yasanın bazı maddeleri (sandık vakıflarının devri de) iptal edilmiş, 2008 yılında 5754 sayılı yasa ile tekrar yasallaşmış olup, bazı maddeleri için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası (sandıkların devri de dahil) açılmış olup, halen sonuçlanmamıştır.
Sandıkların devir işlemi olursa 3 yıllık süre Mayıs / 2011’de dolmakta olup, 2 yıllık ek sürenin kullanılması sözkonusu olabilecektir.
 
 1. Vakfın SGK çatısı altında birleşmesi durumunda üyelerin durumları ne olacak? Vakfın kapanması durumunda çalışanlar için avantaj/dezavantaj olarak nitelendirebilecek durum/durumlar var mıdır? Vakıf tüm bu senaryolara hazırlıklı mıdır?
 
Devir olursa, ülkenin tüm sigortalıların sağlıktan yararlanmasında birliktelik sağlanacak, yararlananlarımızda Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık kuruluşlarından (Devlet – Üniversite hastanesi ve anlaşmalı özel sağlık kuruluşları) faydalanacaklardır. Çalışan yararlananlarımız Sosyal Güvenlik Kuruluşları dışında Bankaca tanınacak olanaklardan yararlanacaklardır. Devir sonrası Vakfımızın Sosyal Güvenlik amacı sona erdiğinden, sadece emekli maaş hesaplamalarında, Vakıfta geçen hizmet süreleri için vakıf mevzuatı göz önüne alınacaktır. Vakfın gelecekte farklı amaçlarda kullanılması da ancak Vakfedence belirlenebilecektir.
 
 1. Vakfın SGK’ya devredilerek kapatılması durumunda emekli mensupların veya Vakfa üye olan çalışanlarımızın ileride emekli olduklarında çift maaş alması sistemi devam edecek mi?
 
Vakfımız, munzam vakıf (yardımlaşma sandıkları) olmadığından çift maaş vermesi sözkonusu değildir. Ancak emeklilere Vakıf Senedi gereği ödenen yılda 4 maaş ikramiyenin devir sonrası SGK’nca ödemesi yapılmazsa, vakıf ikramiye ödemesine devam edecektir.
 
 1. Hizmet birleştirmelerinde daha önce SSK prim ödemesi olan çalışanların primlerinin Vakfa aktarılması veya işten ayrılma durumunda Vakfa yapılan ödemelerin diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına aktarılması çalışanların üyeliklerini ne derece etkiliyor (maaş, derece ..vb)?
 
Hizmet birleştirmelerinde Sosyal Güvenlik Kurumları arasında prim aktarılması sözkonusu olmamakta, emeklilikte farklı kurumlardaki hizmetler 2829 sayılı yasaya göre birleştirilerek, son 3,5 yıllık hizmet hangi sosyal güvenlik kurumunda ise, o kurumca emeklilik işleri gerçekleştirilmektedir. (emekli maaşı ödeyen kurum, hizmet sürelerine göre diğer kurumlardan tahsil etmektedir) İşten ayrılanlara da prim iadesi sözkonusu değildir.
 
 1. Çalışanların elde ettikleri gelirler üzerinden yapılan kesintilerin oranı, işçi/işveren payı nedir? Bu oran SSK’nın oranıyla aynı mıdır? Çalışanların hangi isim altındaki gelirleri bu kesintilerden istisnadır?
 
Kesinti oranları 5510 sayılı yasanın 82. maddesine göre SSK-Bağ-Kur ile aynı oranlar olup (%14 çalışan + %19,5 işveren) dır. Devletçe net ödenen yemek parası tutarı da kıdem tazminatı ve ayni yardımlar istisnadır. T.C. Emekli Sandığına tabi olanlarda yeni Yasada geçiş süreci sonrası aynı oranlar uygulanacaktır.
 
 1. Vakfın yapmakta olduğu kesintiler SGK kanununda belirlenen sınırlar dahilinde yapılmakta ancak bakıldığı zaman vergilerle birlikte yapılan kesintiler neredeyse çalışanların eline geçen maaş kadar bir tutara erişmektedir. Bu konu ile çalışanları/üyelerin lehine yapılabilecek bir düzenleme var mı?
 
Kesintiler Yasalara göre yapılmakta, kazançların alt ve üst sınırları yıllık belirlenen asgari ücretlere göre belirlenmekte, Devletçe Sigorta primi ve vergilerde kesinti oranları değiştirilmedikçe lehte bir durum sözkonusu olmayacaktır.
 
 
 1. Çalışanlarımız; her ay Ziraat Sigorta’ya 600.-TL prim ödendiğinde Vakfa tabi olduklarından daha avantajlı bir durumda olup olmayacaklarını merak etmektedir. Konuyu bir de sizden dinlemek isteriz.
 
Vakfımıza giriş yasal zorunluluktan olup, yararlananın kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olan ana ve babasını kapsamakta, emekli maaşı ve sağlıktan yararlanma da nesiller boyu devam ederek Devlet güvencesindedir.
Devletin, vatandaşlarının Sosyal Güvenliğini (Anayasa Madde 60)  sağlamakla yükümlü olmasının esasını, Yasal zorunlu Sosyal Güvenlik Kurumları ve prim kesintisi oluşturmaktadır.
Özel Sigortaya yatırılacak primle belli kıstaslarda maaş ve özel sağlık sigortasını kapsamakta, özel emeklilik ve sağlık sigortaları için ayrı ayrı yatırılacak primlerin de gözönüne alınması gerekir, özel sigorta sadece kişinin kendisini kapsar, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ayrı primler yatırılması gerekir ayrıca Devlet güvencesi de yoktur.
Dünyada da Yasal Sigortalar dışında özel emeklilik fonlarına prim yatırılarak 2. maaş alma olanakları mevcut olup, ülkemizde de bu durum yaygınlaşmaktadır.
 
 1. 2010 yıl sonu itibariyle Vakfa üye olan ve Vakıftan emekli maaşı alanların sayıları nelerdir?
 
İkinci Soruda cevap verilmiştir.
 
 1. Vakfın şu an en düşük ve en yüksek alınan emekli maaşı ne kadardır?
 
Vakfımızda en düşük 1.100.-TL, en yüksek 2.350.-TL emekli maaşı verilmekte olup, SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığından emekli olanlara göre (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı – Daire Başkanları hariç) %15 ile %30 fazlalık vardır. Ayrıca yılda 4 maaş kadar ikramiye ödenmektedir.
 
 1. Vakıftan emekli olmak için en son kaç sene Vakfa prim ödenmelidir? kısa bir süre önce üye olarak Vakıftan emekli olan birisi de çift emekli maaşı almakta mıdır?
 
Vakıftan emekli olma; S.S.K., T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gibi Sosyal Güvenlik Kurumları ile aynı yasal koşullara bağlı olup, Vakfın kendisi için özel koşulları yoktur.
Emeklilik için; yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının birlikte oluşması gerekmektedir.
5510 sayılı Yasaya göre 30.04.2008’den sonra işe girenlerin emeklilik koşulları; kadın 58, erkek 60 yaş, 7.200 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresine tabidir.
Vakfımızda emeklilere çift emekli maaşı verilmemekte, sadece yılda 4 maaş ikramiye ödenmektedir. 2. maaş ödemesi ayrıca munzam yardım sandığı olan ve prim ödemeleri yapılan bazı kurumlarda vardır. Bu sandıkların da bireysel emeklilik şirketlerine devredilmesi çalışmaları yürütülmektedir.
 
Tüm Haberler