Diş Tedavi
Göz Tedavileri
Fizik Tedavi
Psikoterapi
Tüp Bebek
Sünnet
Engelli Çocuk
Protez ve Ortez
Refaket ve Yol Masrafları
Yurtdışında Tedavi
Diş Tedavi

Diş Tedavi

Diş Tedavisi Karşılanma Kuralları ve Ücretlendirilmesi

 

 Üyelerimiz diş tedavilerine başlamadan önce Vakfın sağlık servisinden onay almaları gerekmektedir. Diş hekimleri tarafından hazırlanan tedavi plan şemaları ve röntgenleri Vakfın 0 216 455 03 60 nolu faksına veya tzhdis@tzhvakfi.org eposta adresine göndermeleri gerekmektedir.Vakıf diş hekimi tarafından tedavi istekleri yazılı olarak cevaplanmaktadır. Sadece sevkte yazılı olanların yapılması, değişiklik veya fazladan yapılması gereken tedaviler için Vakıf diş hekimi ile görüşülmesi gerekmektedir. Sevk onayı alınmayan işlemler Vakıf tarafından ödenmez. Verilen sevkler bir ay geçerlidir. Anlaşmalı hekimler onay alma işlemini kendileri yapmaktadırlar.  

Diş tedavilerinde 2 işlemi çekim, dolgu veya kanal tedavisi acil durumlarda onay almadan yaptırılabilir. Dolgu ve kanal tedavisi için 2 yıl bekleme süresi bulunmaktadır. 

 

Üye ilk sağlık primi kesintisinden bir yıl sonra, diş protezi ve implant tedavisinden yararlanacaktır

Diş tedavilerinin vakıf tarafından ödemesi; bulundukları bölgedeki Diş Hekimleri Asgari Ücret Tarifesine (T.D.B) göre hesaplanıp katılım payları düşüldükten sonra yapılacaktır.

 

Diş tedavilerinin ödenebilmesi için aşağıda belirtilen konulara kesinlikle uyulması gerekmektedir.

1) Tedavi yapılması veya planlanması durumunda muayene ücreti ödenmez.
2) Dolgular T.D.B. nin tek yüzlü kompozit dolgu bedeli üzerinden ödenir.

·         Dolgularda ve kronlarda tedavi başlangıcında ve bitiminde ağız içi fotoğraf gönderilmesi gerekmektedir.

·         Profilaktik amaçlı dolgu ödenmez.

·         Süt dişlerine yapılacak olan dolgular camionomer dolgu olarak ödenecektir.

·         Bir dişe hem dolgu hem kron yapılmış ise o dişe sadece kron ücreti ödenir.

·         2 sene içinde dolguda ve kanal tedavisinde ortaya çıkan sorunlar tedaviyi yapan hekimin sorumluluğundadır

3) Kanal tedavisi ücretinin ödenebilmesi için kanal tedavisi bitim röntgeni faturanın ekinde gönderilmelidir. Kanal bitim röntgeni ödenmez.
 4) Üyelerimizin sağlığı açısından cerrahi, periodontoloji tedavilerini uzmanına yaptırılmalıdır.
5) Gömük diş çekimi ve komplikasyonlu diş çekimi bedellerinin ödenebilmesi için çekim öncesi diş röntgeni alınmalıdır.(Gerekli hallerde panaromik röntgen çektirilebilir.)
6) Diş taşı temizliği  T.D.B. fiyatları üzerinden %50’ si ödenir.      

·         Yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmesi gerekmektedir.

·         15 yaşından küçüklere diş taşı temizliği bedeli ödenmez.

·         Subgingival küretaj ve detertraj ücretlerinin ikisi bir arada ödenmez.

 

7)Periapikal diş filmleri 3 taneyi aşarsa panaromik röntgen ücreti ödenir.

·         Röntgen fatura ekinde olduğu taktirde ödenir.

·         Endikasyon yoksa röntgen ücreti ödenmez.

8)Ortodonti tedavileri sadece ortodonti uzmanlarına yaptırıldığı takdirde ödenir.

18 yaşından büyüklere ortodonti sevki ve ödemesi yapılamaz. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 18 yaşından önce başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır.

·         Tedaviye başlanılmadan önce uzmanın yapılacak işlemleri gösterir tedavi sevk formunu ekinde panaromik ve sefalometrik röntgen ile  Vakfa göndererek onay alması gerekmektedir. Tedaviler tamamlandıkça hekim raporuna istinaden fatura ödenecektir.

·         Ortodonti tedavileri, ilgili kişiye yalnız bir kere ödenir. Ödeme %50 katılım payı düşülerek yapılır.

·         Kısa süreli ortodonti tedavisi ödenmez.

9)Kron,köprü ve protez bedelleri 4 yılda bir  ödenir.

·         Protez ve köprülerde 2 yıl içinde çıkan sorunlar yapan hekimin sorumluluğundadır. Bu süre içinde simantasyon ve tamir ücreti de ödenmez.2 yıl sonra ortaya çıkan sorunlarda ise Vakıf tamir ücreti öder.

·         Üyelerimizin anne ve babalarına protez ücreti ödenmez. Anne, baba için sadece diş çekim ve dolgu ücreti ödenecektir. ( SUT esasları fiyatları ) geçerlidir.

10) İmplant tedavisi 5 implant ile sınırlıdır. İmplant başına üst kaplaması dahil  1000 TL ödenmektedir.Faturanın ödenebilmesi için üst yapısı tamamlanmış röntgen filmi gerekmektedir.
11) Estetik amaçla sabit protez yaptırılması halinde bedeli ödenmeyecektir.

·    Altın, biomateryal uygulaması, geçici kron, anker, gece plağı, köprü sökümü, diş beyazlatma, flor uygulaması, fissür örtücü, oral hijyen eğitimi, kuafaj, T.M.E. kas muayenesi, her türlü diş macunu ve diş temizleme malzemeleri, ekli listede yer almayan tedavilerin ücretleri, genel anestezi ile tedavi ücreti ödenmez.

12)Diş tedavi ücretleri sevkin alındığı tarihte uygulanan T.D.B. fiyatları üzerinden ödenecektir.
13)Fatura üzerinde Diş hekiminin adı, soyadı, diploma nosu bulunmalı, hasta tarafından fatura üzerinde “Tedavim Bitmiştir” ibaresi yazılarak imzalanmalıdır.
14)Vakfımızca ödemesi uygun görülen ve ekli listede belirtilen diş tedavilerinin Türk Diş Hekimleri Birliğince tespit edilen asgari ücret tutarları üzerinden,

·         Çalışan üyelerimizin diş tedavilerinde %10 protezlerinde  %25

·         Emekli üyelerimizin diş tedavilerinde  %10  protezlerinde  %15

·         Tüm üyelerimizin periodontoloji ve ortodonti tedavilerinde %50 katılım payı bulunmaktadır.

 

15)  Resmi Üniversite ve Devlet Hastanelerinde yaptırılan diş tedavilerinden katılım payı alınmayacaktır. 


 
 
© 2015 TZH Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası Bilgi Edinme Özel Banka Sandıkları SSL İletişim
  Tel: (216) 516 00 00 (Pbx)   info@tzhvakfi.org  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Atatürk Mah. Dicle Cad.No:2 Gardenya 1.Plaza İş Merkezi Kat:9-10-11 Ataşehir / İSTANBUL