Diş Tedavi
Göz Tedavileri
Fizik Tedavi
Psikoterapi
Tüp Bebek
Sünnet
Engelli Çocuk
Protez ve Ortez
Refaket ve Yol Masrafları
Yurtdışında Tedavi
Diş Tedavi

Diş Tedavi

Diş Tedavisi Karşılanma Kuralları ve Ücretlendirilmesi

 Üyelerimiz diş tedavilerine başlamadan önce Vakfın sağlık servisinden onay almaları gerekmektedir. Diş hekimleri tarafından hazırlanan tedavi plan şemaları ve röntgenleri Vakfın   0 216 580 87 57 nolu faksına veya tzhdis@tzhvakfi.org eposta adresine göndermeleri gerekmektedir. Vakıf diş hekimi tarafından tedavi istekleri yazılı olarak cevaplanmaktadır. Sadece sevkte yazılı olanların yapılması, değişiklik veya fazladan yapılması gereken tedaviler için Vakıf diş hekimi ile görüşülmesi gerekmektedir. Sevk onayı alınmayan işlemler Vakıf tarafından ödenmez. Verilen sevkler bir ay geçerlidir. Anlaşmalı hekimler onay alma işlemini kendileri yapmaktadırlar.  

Diş tedavilerinde 2 işlemi (normal çekim, dolgu veya kanal tedavisi) acil durumlarda onay almadan yaptırılabilir. Dolgu ve kanal tedavisi için 2 yıl bekleme süresi bulunmaktadır.  

 

Üye ilk sağlık primi kesintisinden bir yıl sonra, diş protezi, ortodonti ve implant tedavisinden yararlanacaktır

Diş tedavilerinin vakıf tarafından ödemesi; bulundukları bölgedeki Diş Hekimleri Asgari Ücret Tarifesine (T.D.B) göre hesaplanıp katılım payları düşüldükten sonra yapılacaktır.

 

Diş tedavilerinin ödenebilmesi için aşağıda belirtilen konulara kesinlikle uyulması gerekmektedir.

1) Tedavi yapılması veya planlanması durumunda muayene ücreti ödenmez.
2) Dolgular T.D.B. nin tek yüzlü ve iki yüzlü kompozit dolgu bedeli üzerinden ödenir.

·         Dolgularda ve kronlarda tedavi başlangıcında ve bitiminde ağız içi fotoğraf gönderilmesi gerekmektedir.

·         Profilaktik amaçlı dolgu ödenmez.

·         Süt dişlerine yapılacak olan dolgular camionomer dolgu olarak ödenecektir.

·         Bir dişe hem dolgu hem kron yapılmış ise o dişe sadece kron ücreti ödenir. Kaplama altı dolgu ödenmez. Dolgu yapılan dişe bir sene dolmadan vener kron ücreti ödenmez.

·         2 sene içinde dolguda ve kanal tedavisinde ortaya çıkan sorunlar tedaviyi yapan hekimin sorumluluğundadır.

·         Fissür örtücü sadece çocuklarda (6-10 yaş arası) 6  nolu dişlere ödenir. Yapıldığı tarih itibari ile yılda bir kez ödenir. Fissür yapıldıktan sonra aynı dişe bir yıl geçmeden dolgu ücreti ödenmez.

 

3) Kanal tedavisi ücretinin ödenebilmesi için kanal tedavisi bitim röntgeni faturanın ekinde gönderilmelidir. Kanal bitim röntgeni ödenmez.

 4) Üyelerimizin sağlığı açısından cerrahi, periodontoloji tedavilerini uzmanına yaptırılmalıdır.
5) Gömük diş çekimi ve komplikasyonlu diş çekimi bedellerinin ödenebilmesi için çekim öncesi diş röntgeni ve hekim raporu ile Vakıftan onay alınmalıdır. İşlem öncesi röntgen bulunmaması durumunda normal çekim ücreti ödenir.(Gerekli hallerde panaromik röntgen çektirilebilir.)
6) Diş taşı temizliğinde   T.D.B. fiyatları üzerinden %25 katılım payı alınır.           

·         Yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmesi gerekmektedir.

·         15 yaşından küçüklere diş taşı temizliği bedeli ödenmez.

·         Flap operasyonu ve detertraj , Subgingival küretaj ve detertraj işlemlerinde ücretler ikisi bir arada ödenmez.

 

7) Periapikal diş filmleri 2 taneyi aşarsa panaromik röntgen ücreti ödenir.

·         Röntgen fatura ekinde olduğu taktirde ödenir.

·         Endikasyon yoksa röntgen ücreti ödenmez.

8) Ortodonti tedavileri sadece ortodonti uzmanlarına yaptırıldığı takdirde ödenir.

18 yaşından büyüklere ortodonti sevki ve ödemesi yapılamaz. Ancak 18 yaşını doldurmuş   kişinin Vakıf tarafından onaylanmış tedavisi devam ediyorsa söz konusu tedavi bedelleri karşılanır.

·         Tedaviye başlanılmadan önce uzmanın yapılacak işlemleri gösterir tedavi sevk formunu ekinde panaromik ve sefalometrik röntgen ile  Vakfa göndererek onay alması gerekmektedir. Tedaviler tamamlandıkça hekim raporuna istinaden fatura ödenecektir.

·         Ortodonti tedavileri, ilgili kişiye yalnız bir kere ödenir. T.D.B. fiyatları üzerinden %25 katılım payı alınır.

·         Kısa süreli ortodonti tedavisi ödenmez.

9)Kron, köprü ve protez bedelleri 4 yılda bir  ödenir.

·         Protez ve köprülerde 2 yıl içinde çıkan sorunlar yapan hekimin sorumluluğundadır. Bu süre içinde simantasyon ve tamir ücreti de ödenmez.2 yıl sonra ortaya çıkan sorunlarda ise Vakıf tamir ücreti öder.

·         Estetik sebeple yaptırılan kron ücretleri ödenmez.

·         Üyelerimizin anne ve babalarına protez ücreti ödenmez. Anne, baba için sadece diş çekim ve dolgu ücreti ödenecektir. ( SUT esasları fiyatları ) geçerlidir.

·         Gece plağı (yumuşak) ödemesi ilgili kişiye bir kez ödeme yapılır. Sert gece plağı ödenmez.

10) İmplant tedavisi 5 implant ile sınırlıdır. İmplant başına üst kaplaması dahil  1.250 TL ödenmektedir. Faturanın ödenebilmesi için üst yapısı tamamlanmış röntgen filmi gerekmektedir.

·         Dişsiz ağızlarda implant üzerine tam protez ücreti ödenir.

·         Cerrahi ve protetik işlemler(kemik tozu, greft, sinüs plasti, vb) bu fiyata dahildir.

11) Estetik amaçla sabit protez yaptırılması halinde bedeli ödenmeyecektir. Tıbbi açıdan gerekli görülmeyen üyenin isteği ile yaptırılan tedaviler karşılanmaz.

·    Altın, biomateryal uygulaması, geçici kron, geçici protez, anker, köprü sökümü, diş beyazlatma, oral hijyen eğitimi, kuafaj, T.M.E. kas muayenesi, her türlü diş macunu ve diş temizleme malzemeleri, ekli listede yer almayan tedavilerin ücretleri, genel anestezi ile tedavi ücreti ödenmez.

12) Diş tedavi ücretleri sevkin alındığı tarihte uygulanan T.D.B. fiyatları üzerinden ödenecektir.
13)  Fatura üzerinde Diş hekiminin adı, soyadı, diploma nosu bulunmalı, hasta tarafından fatura üzerinde “Tedavim Bitmiştir” ibaresi yazılarak imzalanmalıdır.
14) Vakfımızca ödemesi uygun görülen ve ekli listede belirtilen diş tedavilerinin Türk Diş Hekimleri Birliğince tespit edilen asgari ücret tutarları üzerinden,

·         Çalışan üyelerimizin diş tedavilerinde %10 protezlerinde  %25

·         Emekli üyelerimizin diş tedavilerinde  %10  protezlerinde  %15

·         Tüm üyelerimizin periodontoloji ve ortodonti tedavilerinde %25 katılım payı bulunmaktadır.

 

15)  Resmi Üniversite ve Devlet Hastanelerinde yaptırılan diş tedavilerinden katılım payı alınmayacaktır.

 


 
 
© 2019 TZH Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası Bilgi Edinme Özel Banka Sandıkları SSL İletişim
  Tel: (216) 516 00 00 (Pbx)   info@tzhvakfi.org  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı. No:6/B Gardenya 1.Plaza İş Merkezi Kat:9-10-11
Ataşehir / İSTANBUL