Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Tedavi
Sağlık Yardımından Yararlanacaklar
Sağlık Harcamalarının Ödenme Şekli
Katkı Payı
Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Tedavi
 » Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında
 » Kamu Hastanelerinde
 » Anlaşmasız Sağlık Kurumlarında
Dİğer Tedavi Uygulamaları
Ödenmeyen Sağlık Giderleri

Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Tedavi

Anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarında

Anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında web tabanlı Vakıf Üyeliği Provizyon Sistemi üzerinden işlem yapılmaktadır. Çalışan ve emekli üyelerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına, Vakıf Üyeliği Provizyon Kartı ile başvuracak kimlik tespiti için T.C.Nüfus Cüzdanını gösterecektir. Vakıf Üyeliği Provizyon Kartı, kişinin hangi kuruma üye olduğunu gösteren tanıtıcı bir karttır. Acil durumlarda Vakıf üyesi, anlaşmalı kuruma Vakfımızın adını ‘T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI ’ tam olarak belirtmesi durumunda T.C.Kimlik No ile de işlem yaptırabilecektir. Vakfımızın ünvanının tam olarak belirtilmesi, anlaşmalı kurumlarda işlem yapılırken, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ve T.C.Ziraat Bankası Sağlık Yardım Sandığı ile karışmasını engelleyecektir.

Ayakta Tedavilerde; Belirlenen sağlık kurumlarında,

Uzman ve Prof. ve Doç. Doktor  muayene ücretlerinde çalışan Vakıf üyelerinden 20 TL, emekli Vakıf üyelerinden 15 TL katkı payı alınır.

Ayakta tedavi işlemlerinde katkı payı uygulanan hastanelerde çalışan üyelerde %10, emekli üyelerden %5 oranında katkı payı vardır.

Muayene ve ayakta tedavi hizmetlerinde katkı payı bulunmayan kurumlarda uzman hekim muayenesinde, tetkik ve tedavilerde herhangi bir ek ücret ödemez. Vakfımız tarafından karşılanan Profesör Doktor ve Doçent Doktor muayene ücreti 290 TL ödenir. Aradaki fark üye tarafından karşılanacaktır.

Yatarak Tedavilerde; Anlaşmalı Kurum,  acil haller dışında planlı tedavi ve ameliyatlarda hastaneye yatış işlemi gerçekleşmeden teşhis ve tanıya ilişkin rapor ve belgeleri Vakfımıza göndererek 48 saat öncesinden onay alması gerekmektedir. Anlaşmalı kurumda yapılacak operasyonlarda, Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ödeme yapmakta olup, Profesör Doktor ve Doçent Doktor ücret farkı üye tarafından karşılanmaktadır.

Yatış öncesi, hastane yetkilileri tarafından hastaya okutulup imzalatılan bilgilerin (bazı hastanelerde refakat yemekleri, prof-doç farkı, suit oda ücreti gibi)tam okunup farkında olunması gerekmektedir.

Anlaşmalı Kurumlarda tedavi hizmeti bitiminde, faturalar üye tarafından kontrol edilerek imzalanması Vakfımızın ve üyemizin yararına olacaktır.

Anlaşmalı Eczanelerde

                Üye sağlık kuruluşundan almış olduğu reçete ile anlaşmalı eczaneye başvurur. Reçete üzerinde hasta adı –soyadı, hekim imza-kaşe-uzmanlık dalı, tanı ve tarih tam olarak doldurulmuş olması gerekmektedir. Anlaşmalı eczane tarafından T.C.Kimlik No su ile Elektronik Provizyon ve Tahakkuk Sistemine (ECP)   giriş yapılarak ilaç provizyonu alınır. Anlaşmalı eczanelerde ilaçlar Kamu İndirimli fiyatlardan ödenir.

Çalışan üyenin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarıyla anne ve babasının ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 20 si, Vakıftan malüllük, yaşlılık aylığı almakta olanların, bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk,anne ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan dul ve yetimlerinin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 10 ‘u kendilerince ödenecektir.

Raporlu ilaç alımlarında; Üyelerimizin uzun süreli ilaç kullanımı gerektiren hastalıklarda düzenlenen raporla 3 aylık ilaç dozlarını alabileceklerdir. Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporları azami 1 yıl süre için geçerlidir. Rapor alımlarında rapor üzerinde mutlaka ilaçların ismi kullanım şekli, dozu ve ne kadar süre ile kullanılması gerektiği belirtilmesi gerekmektedir. Bu rapora istinaden hekim tarafından yazılan ilk reçetenin fotokopisi daha sonraki ilaç alımlarında kullanılmak üzere hasta tarafından muhafaza edilmelidir.

Raporlu ilaçların ilk  üç aylık dozu  ilk reçete ile, sonraki üç aylık dozlar ise ilk reçetenin  fotokopisi  ve ilaç raporu(ilaç ismi,kullanım dozu tam yazan)fotokopisi ile ödenmektedir.

Üye sağlık raporu ile anlaşmalı eczaneye ilk başvurusunda, eczacı tarafından raporu ilaç sistemine kayıt edilmektedir. 


 
 
© 2019 TZH Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası Bilgi Edinme Özel Banka Sandıkları SSL İletişim
  Tel: (216) 516 00 00 (Pbx)   info@tzhvakfi.org  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı. No:6/B Gardenya 1.Plaza İş Merkezi Kat:9-10-11
Ataşehir / İSTANBUL