Katkı Payı
Sağlık Yardımından Yararlanacaklar
Sağlık Harcamalarının Ödenme Şekli
Katkı Payı
Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Tedavi
Dİğer Tedavi Uygulamaları
Ödenmeyen Sağlık Giderleri

Katkı Payı

KATKI PAYI

Anlaşmalı kurumlara başvurulduğunda;

Belirlenen hastanelerde ayakta tedavi sağlık yardımlarında(muayene(prof-doç ve uzman hekim), tahlil, görüntüleme, tetkikler), çalışan üyelerde %10,emekli üyelerden%5oranında katkı payı uygulanacaktır.(Katkı payı işlem bazında asgari ücretin %50 si ile sınırlıdır.)Yatarak tedavide katkı payı bulunmamaktadır.

Katkı payı alınacak Hastaneler Vakfın internet sitesinde yayınlanacaktır.

Bu hastanelerin dışındaki sağlık kuruluşlarında katkı payı alınmayacaktır.

Devlet hastaneleri, resmi üniversite hastaneleri, katkı payı alınan hastanelerdışındakianlaşmalı özel sağlık kuruluşları ve anlaşmalı özel üniversite

hastanelerinde yapılan, muayene, tahlil, tetkik ve yatarak tedavi tutarlarının tümü (ödenmeyen sağlık giderleri hariç)Vakıf tarafından karşılanacaktır.

Anlaşmasız kurumlara başvurulduğunda üye ödemelerinde; Anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yaptırılan muayene, tetkik ve tahliller Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi limitleri üzerinden o bölgedeki anlaşmalı kurumlardan alınan indirimler göz önüne alınarak ve Vakıf tarafından belirlenen limitler üzerinden(ödenmeyen sağlık giderleri hariç) ödeme yapılacaktır

Anlaşmalı, anlaşmasız eczanelerde ilaç alımlarında; Çalışan üyelerimizin %20, emekli üyelerimizin %10 katkı payı vardır.

Diş Tedavilerinde; Diş tedavisi karşılanma kuralları ve ücretlendirilmesinde Vakfımız Sağlık Uygulama esaslarına göre belirtilen katkı payları uygulanmaktadır.

 Doğum Operasyonlarında Limit Uygulaması

Normal Doğum  3.600 TL

Sezaryen Doğum: 4.200 TL olarak belirlenmiştir.

Belirlenen doğum limitleri Vakıf tarafından ödenecek en yüksek limit olup, üyenin bulunduğu bölgede anlaşmalı kurumlarla yapılmış olan paket doğum fiyatları geçerli olacaktır.


 
 
© 2015 TZH Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası Bilgi Edinme Özel Banka Sandıkları SSL İletişim
  Tel: (216) 516 00 00 (Pbx)   info@tzhvakfi.org  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Atatürk Mah. Dicle Cad.No:2 Gardenya 1.Plaza İş Merkezi Kat:9-10-11 Ataşehir / İSTANBUL