Sağlık Uygulamaları
Sağlık Uygulamaları
 » Sağlık Yardımından Yararlanacaklar
 » Sağlık Harcamalarının Ödenme Şekli
 » Katkı Payı
 » Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Tedavi
 » Dİğer Tedavi Uygulamaları
 » Ödenmeyen Sağlık Giderleri
Anlaşmalı Kurumlar
Formlar ve Dilekçeler

Sağlık Uygulamaları

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. , T.Halk Bankası A.Ş. , Tasfiye Halindeki Emlak Bankasında Vakfa hastalık primi ödeyerek çalışanlara ve Vakıftan aylık alanlarla bunların bakmakla yükümlü oldukları eş,çocuk,anne ve babalarına aşağıda belirtilen sağlık yardımları yapılacaktır.

 Üye kendisi ile birlikte, sağlık yardımından yararlanma hakkına sahip aile bireylerinin, sağlık yardımından yararlanabilmesi için Vakfa işe başlangıç tarihi itibarıyla 30 gün hastalık sigortası primi ödemesi esastır.

 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER

 A- ÇOCUKLAR ;

  - 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan kız ve erkek çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları Vakfımız sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

 B-EŞ ;

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmaması  ,

-Herhangi bir işte çalışmaması ve ticari faaliyetinin olmaması.

 C-ANNE  ve BABA ;

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabii olmaması ,

-Herhangi bir gelirinin (maaş ve ticari faaliyet geliri) olmaması,  

 Anne ve babanın sağlık yardımından faydalanma esasları;

-Üyemiz, anne ve babanın tek çocuğu ise Vakıf sağlık uygulama esaslarında belirtilen (özel sağlık kurumları dahil  sağlık yardımlarından faydalanabilecek,

 -Anne ve babanın, üyemiz dışında (birden çok) çocukları var ise; Devlet ve Resmi  Üniversite Hastanelerindeki tüm sağlık harcamaları

  Vakıfça ödenecek, özel sağlık kurumlarından faydalanması halinde Sağlık  Uygulama Talimatı Esasları ve limitleri kadar olan kısım karşılanacaktır.


 
 
© 2015 TZH Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası Bilgi Edinme Özel Banka Sandıkları SSL İletişim
  Tel: (216) 516 00 00 (Pbx)   info@tzhvakfi.org  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Atatürk Mah. Dicle Cad.No:2 Gardenya 1.Plaza İş Merkezi Kat:9-10-11 Ataşehir / İSTANBUL